THỦ TỤC GIA HẠN ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Share this...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Theo luật đất đai 2013 thì đất nông nghiệp sử dụng có thời hạn. Vậy thủ tục gia hạn đất nông nghiệp như thế nào khi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đã hết và điều kiện gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Thủ tục gia hạn đất nông nghiệp mới nhất 2017

Cơ quan làm việc: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận và UBND Phường (Theo địa chỉ đất)

Người làm hồ sơ: Chủ sở hữu quyền sử dụng đất hoặc người được ủy quyền (Giấy ủy quyền phải được công chứng viên ký và đóng dấu)

Hồ sơ xin gia hạn đất nông nghiệp:

+ Sổ hồng (bản chính và 1 bản sao y);

+ Giấy ủy quyền (nếu có)

Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận và chờ hướng dẫn.

Điều 74 Nghị Định 43/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

Điều kiện gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Ủy ban nhân dân phường nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • Nếu đất nông nghiệp được phép gia hạn; sẽ được cấp 2 tờ đơn, điền thông tin theo người hướng dẫn và nộp tại UBND Phường.
  • Nhận biên nhận hồ sơ
  • Đến ngày hẹn trả kết quả: mang biên nhận nộp tại UBND Phường lấy kết quả.
  • Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận.
  • Đến ngày hẹn nhận kết quả: mang biên nhận và Giấy ủy quyền bản chính nộp tại Phòng trả kết quả hồ sơ và chờ hướng dẫn.
  • Đóng lệ phí và nhận sổ hồng đã được gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Thời gian gia hạn đất nông nghiệp: khoảng 10 ngày làm việc.

HOTLINE

0911 889 886

Địa chỉ: 22 đường 25, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: modrealsg@gmail.com

Bài viết thuộc về https://modrealsg.com

Kết nối với chúng tôi qua Facebook: https://www.facebook.com/Modrealsg/

Share this...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0