Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng 2017 – 2018

Share this...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào? Khi nào gọi là sổ đỏ? Khi nào gọi là sổ hồng? Chúng có phải là một hay không? làm sao để phân biệt. Đó là những thắc mắc mà những người mua hay bán nhà đất quan tâm và thường xuyên hiểu sai. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách cụ thể và dễ hiểu nhất về khái niệm sổ đỏ; sổ hồng; ngoài ra còn có sổ trắng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy cụ thể như thế nào?

Cách thức phân biệt sổ đỏ và sổ hồng mới nhất

Sổ đỏ

Chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; bìa màu đỏ và có nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất trong đó có: đất ở; đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất rừng,…

Sổ hồng

Chính là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; là mẫu do Bộ xây dựng ban hành; bìa màu hồng và có nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong đó thể hiện đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất ở (số thửa; số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng; thời hạn sử dụng; nguồn gốc sử dụng…) và quyền sở hữu nhà ở (loại nhà ở; số tầng, kết cấu nhà, diện tích xây dựng; diện tích sử dụng chung, riêng,…).

Sổ trắng

Chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất; sổ địa chính. Sổ trắng được cấp theo quy định tại Nghị định 02-CP ngày 04/01/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã và Pháp lệnh nhà ở ngày 26/3/1991 của Hội đồng Nhà nước; trong đó diện tích đất được cấp căn cứ theo hồ sơ và các giấy tờ liên quan của người sử dụng đất được UBND xã, phường, huyện, thị xã xác nhận thì diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là ghi nhận hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…. Ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận.

Giá trị pháp lý

Vậy giá trị pháp lý của sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như thế nào?

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và điều 52 Luật nhà ở đã quy định rõ về giá trị pháp lý của các giấy chứng nhận đã được cấp trong các thời kỳ trước đây thì nay vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và không phải đổi lại theo mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trừ trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận mới. Bởi suy cho cùng thì “sổ trắng” hay “sổ đỏ”; “sổ hồng” đều do các cơ quan thẩm quyền cấp phù hợp với quy định pháp luật của từng thời kỳ; nên phải được thừa nhận giá trị pháp lý như nhau nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả ba loại đều có giá trị pháp lý như nhau.

Thói quen người dân

Do người dân đã quá quen sử dụng tên gọi “sổ đỏ” hay “sổ hồng” nên sau khi có mẫu Giấy chứng nhận mới người dân vẫn gọi Giấy chứng nhận mới này là “sổ đỏ”, “sổ hồng”.

Các bạn có thể tham khảo thêm “Thủ tục đổi sổ trắng sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” ở bài viết “Thủ tục đổi sổ trắng sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Bài viết này thuộc về MoD Real SG

Bạn đọc vui lòng ghi rõ nguồn bài viết, xin cảm ơn!

Kết nối với chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/Modrealsg/

Share this...
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0